OLEMASOLEVATE HOONETE PIKSEKAITSE KORRASHOID
Piksekaitsesüsteemi peab hooldama regulaarselt selleks, et ta täidaks jätkuvalt neid nõudeid, milleks piksekaitse oli algselt projekteeritud. Lähtudes ehitisele omistatud piksekaitse klassist peab piksekaitsesüsteemi projektis olema kindlaks määratud, lisaks kontrolli perioodsusele, ka piksekaitse hoolduse vajalik perioodsus. Standard EVS-EN 62305-3 [3] nõuab, et võimu organid ning piksekaitsesüsteemi projekteerija või piksekaitse paigaldaja, koostöös ehitise omaniku või tema esindajaga, peavad kehtestama piksekaitse kontrolli ja hoolduse kavad. Mõlemad kavad peavad olema omavahel kooskõlastatud.

Näitan ainukest tulemust