fbpx

KÄIDUKORRALDUS

Oleme hea partner Teile

Lisaks on käidukorraldaja Teile partner, kes nõustab energeetika küsimustes, eesmärk on tagada süsteemide toimimine ning Teile ka majanduslikult kasulik olla.

Käidukorraldus ehk elektripaigaldise hooldus

Seadusest tulenevalt peab elektripaigaldise omanik/valdaja määrama või sõlmima lepingu elektriettevõtte või füüsilise isikuga (KÄIDUKORRALDAJA), kes juhib elektripaigaldistes tehtavaid kasutamise- ja hooldustöid.

Elektrisüsteemide käidukorraldus on reguleeritud õigusaktidega Käidustandardi EVS-EN 50110-1:2013 järgi. Me lähtume ka kinnisvara halduse (“Kinnisvara korrashoid”) standarditele.

Miks peaks tellima käidukorralduse teenust?

 • Seadme ohutuse seadusest tulenevalt on alates 100A suurusest peakaitsmest pädevust omav käidukorraldaja kohustuslik.
 • Korrapärane elektrisüsteemi jälgimine tagab elektrisüsteemi ohutu toimimise.
 • Regulaarselt hooldatud elektrisüsteem vähendab märgatavalt remondi- ja ekspluatatsioonikulusid.

Mis on käidukorralduse teenus?

 • Elektrisüsteemide olukorra ja dokumentatsiooniga tutvumine.
 • Objekti seisukorra tuvastamine ja probleemide kaardistamine.
 • Ilmnenud puuduste kõrvaldamiseks tegevuskava koostamine.
 • Edasiseks elektripaigaldise perioodiliseks hoolduseks käidukava kehtestamine.
 • Paigaldisele kehtestatud käidukava täitmine
 • Esindamine erinevates asutustes (nt. Päästeamet, Tehnilise Järelvalve Amet, Kindlustused, Politsei- ja Piirivalveamet )

Käidukorralduses nõutud dokumendid

 • Käidupäevik
 • Turvavalgustuse päevik
 • Piksekaitse kontroll akt
 • Turvavalgustuse aastane test
 • Elektripaigadlise audit
 • Elektripaigaldise mõõdistus
 • Maanduspaigaldise mõõdistus

Meie eelised Teiste käidukorraldajate ees:

Soovime alati Teile teha konkureeriva pakkumise, kirjuta meile info@nordicnetworks.ee

Pakume lahendusi, mis säästab Teile raha, näiteks valgustuslahendused:

 • Valgustus (valgusjuhtimine, LED-valgustid)
 • Reaktiivenergia kompenseerimine
 • Päiksepaneelid
 • Hooneautomaatika (võimalik vähendada elektritarbimist 20-30% väiksemate ümberehitustega)
 • Kaasaegne töökorraldus (digitaalpäevikud, info andmepilves)
 • Töökeskonna kogemus (tööstused, plahvatusohugatsoonid, haiglad, avalikud asutused)
 • Tööstusautomaatika, hooneautomaatika, energeetika alane nõustamine, inseneritöö kõik ühest kohast
 • Generaatorite paigaldus, remont, hooldus, haldus, kaugjuhtimine

  Näidis käidukava

Elektripaigaldise hooldusele  lisa tööd

 
 • Valgusallikate hooldus
 • UPS-ide hooldus
 • Varugeneraatori testkäivitus
 • Automaatika süsteemide hooldus
 • Läbipääsu süsteemide hooldus
 • Numbrituvastus süsteemide hooldus
 • Elektriseadmete hooldus