Kui palju muutub tootlikkus kui pole paneeldi lõunase suunatud ?

Ideaalne suund saavutamaks aastast suurimat tootlikkust Eestis on lõunasuund ja kalle ligikaudu 40°. Kõrvalekalle nendest tingimustest vähendab aastast elektritoodangut aga teatud piirides püsides on erinevus piisavalt väike. Piinliku täpsusega nurki ning ilmakaari määrata ja paneele eri aastaegadel keerata pole vajadust. Paarikümnekraadine erinevus mõjutab tootlikkust mõne protsendi jagu. Lõunasuund ja 40° kaldenurk pole parim igale paigaldisele vaid erineb sõltuvalt paigaldise iseloomust ja otstarbest.

Siin on ta ilmakaarte tootlikuse erinevus: