Tegeleme igapäevaselt päikeseparkide projekteerimisega.

Ehitusprojekti ekspertiisi tegemise eesmärgiks on anda hinnang ehitusprojekti või selle osa vastavuse kohta ehitusprojektile esitatud nõuetele, sealhulgas ehitusprojekti järgi ehitatava ehitise vastavuse kohta ehitisele esitatud nõuetele ekspertiisi tellija poolt antud lähteülesande mahus ning nende asjakohasusel teha ettepanekuid ehitusprojekti muutmiseks või täiendamiseks.

Meie kogemus aitab enamus päikeseenergiaga seotuid probleeme enne ehitamist lahendada.

  • Ekspertiis projektile (kohustuslik üle 250A peakaitse puhul)

Meil on vastav MTR, millel on märge ekspertiisi tegemise õigus, see on täiendav õigus projekteerimise õigusest.