Sisaldab eramaja elektripaigaldise audit ning elektripaigaldise auditi jaoks vajalike mõõtmised.

 

Auditi tegija hindab visuaalselt sinu elektripaigaldise olukorda, tutvub dokumentatsiooniga ning katse- ja mõõtmistulemustega. Vajadusel teeb täiendavaid kontrollmõõtmisi. Kogu info ja mõõtmiste põhjal teeb ekspert otsuse, kas paigaldis vastab nõuetele ja on kasutamiseks ohutu.

 

Miks valida meid?

Üritame oma järjekorra hoida väikse (7-10 tööpäeva), et kliendile kiiresti tagada korrektne auditi läbiviimise kogemus.

Oleme sõbralikud ning leiame ühise koostöö.

Kui elektripaigaldise auditi käigus selgub, et elektripaigaldis ei vasta nõuetele ning vajab parandusi, ümberehitusi või renoveerimist, siis puuduste likvideerimiseks saate pöörduda otse meie partnerite poole.