Tegeleme päikeseparkide projekteerimise, ehituse kui ka hooldusega, pakume võtmed kätte lahedust . 

Päikesepargi hooldus:

Iga-aastane päiksepargi hooldus on vajalik ohutuse tagamiseks ning on tähtis ka majanduslikult elektrienergia tootlikkuse kontrolliks. Lisaks nõuavad omanikult hooldust ka päästeamet, kindlustused ning erinevad ametiasutused avalikelt või üle 32A suurustel paigaldistelt.

Miks on vaja päikeseparke hooldada?

 
• Tagab päikesejaama pikaajalise maksimaalse toodangu ja seeläbi investeeringu tootluse
• Välistab sädelahenduse ja enamlevinud elektriliste rikete tekkimise võimalused
• Mustuse eemaldamiseks paneelidelt, et hoida tootlikkust ja pikendada eluiga
• Termograafiline inspekteerimine toob välja paneelide hotspotid ja võimaldab kiirelt paneelide väljavahetuse
• Inverteri monitoorimine/hooldamine võimaldab märgata võimalikke esinevaid probleeme ja need lahendada enne inverteri garantiiaja lõppemist
 
 
 
 
 
 
 
 
 • Päikesepaneelide seisukorra kontroll
 • Inverteri kontroll ja tarkvara uuendamine
 • Elektriliste ühenduste kontroll ja mõõtmised
 • Raamide ja kinnituste kontroll
 • Maanduse kontroll ning mõõdistus
 • Kontrollakti koostamine
 • Monitoorimine läbi IoT
 • Vigade likvideerimine
 • Dokumentatsiooni korrashoid ja koostamine
 • Käidukorraldus päiksepargile
 • Auditite läbiviimine
 • Päikeseenergeetika alaste küsimustega seotud konsultatsioonid.
 • Elektrialane nõustamine (madal- ja/või keskpinge elektripaigaldised)
 • PEJ inverterite hooldustööd (seadistamine, programmeerimine, tarkvara uuendamine).
 • PEJ inverteri tootjaga suhtlemine, garantiiküsimused, parandus või asendamine.
 • PEJ töö analüüsimine.
 • Tehnilised mõõtmised PEJ-s.
 • PEJ seadmete kontroll ja rikke otsing.
 • Rikkis seadme asendamine, remonttöö korraldamine.
 • Lisaseadmete paigaldamine, PEJ laiendamistööd.
 • PEJ tehnilise dokumentatsiooni kaasajastamine.

Päikesepargi monitoorimine

Pakume päikesepargi monitoorimise täislahendusi.

Jälgime tootlust, jooksvaid vigu, teeme majanduslikke analüüse ning ennetame hooldusvajadusi. Omame kogemust ka päikseparkide liidestamist erinevate majandus/tootmistarkvaradega.

 

 • 6 põhjust kuidas päikesepargi monitooring tagab parema raha tootluse ?
 
 
• Seire käigus jälgitakse ahelate tootlikkuse ühtsust, et vältida madalamat tootlikkust ja reageerida probleemile koheselt.
• Tuleb jälgida ahela pinget. Kui pinge puudub, on tarvilik kohene reageerimine, kuna ahel ei tooda midagi. Probleemiks võib olla vari, mustus, katkenud ühendus, mustunud klemmid jne.
• Jälgitakse kaabli isolatsoonitakistust, et võimalikult kiirelt defektreerida kaabli isolatsiooni nõrgenemine ja seeläbi tekkiv toodangu kadu.
• Monitoorimissüsteem läbi hooneautomaatika tagab lihtsuse ja haldussuutlikkuse.
• Hea lahenduse puhul on võimalik lihtsalt võtta välja jaama tegelik toodang ajaühikus, teostada analüüse elektriliitumiste jms kohta ning hinnata reaalajas tehtud investeeringu tootlust ja tasuvust.
• Hea monitoorimislahenduse kaudu saab visualiseerida toodangu kliendi ekraanidele, et tagada projekti keskkondlik mainekuvand.

Päikesepargi projekteerimine

Pakume täislahendust:

 • Objekti kaardistus
 • Geoalus (vajalik maaparkidele)
 • Katuse kandevõime (vajalik katuseparkidel, KOV nõudmisel)
 • Projekteerimine
 • Piksekatise täiendused ning kooskõlastamine päästeametiga
 • Ekspertiis projektile (vajalik üle 250A peakaitse puhul)
 • Ehitus luba / teatis
 • Ehitusaegne järelevalve
 • Päiksepargi käivitamine ning seadistamine
 • Täitedokumentatsiooni vormistamine 
 • ZERO eksport ehk ainult endale tootmise lahendused
 • STORAGE INVERTER / Off-Grid lahendused
 • Dokumentatsioon ja lubade korraldus
 • Halduse projekteerimine ning hiljem teostamine (operation and maintenance)
Tegeleme igapäevaselt ka EHR-is klientide esindamisega.

Päikesepargi ekspertiis

Teostame päikesepargi ekspertiise. Omame pikaajalist kogemust ning vastavat MTR-i märget, mis tõendab ekspertiisi tegemise õigsust.

Ekspertiis sisaldab :

 • Olemasoleva olukorra kaardistamist
 • Elektripaigaldise ülevaatust
 • Inverteri, akuseadmete ülevaatust
 • Päiksepaneelide ning konstruktsioonide ülevaatust
 • Dokumentatsiooni ülevaatust
 • Droonivaatlus ( Termodrooni vaaltust vajadusel )
 • Elektrienergia tootmise analüüs
 • Muunduri tarkvara kontrolli
 • Võrguseadete kontrolli
 • IoT seadmete kontrolli