Päikesepargi hooldus

Tegeleme päikeseenergiajaamade projekteerimise, ehituse kui ka hooldusega, nõustamisest kuni võtmed kätte lahedustega. 

Iga aastane hooldus:

Iga-aastane päiksepargi hooldus on vajalik ohutuse tagamiseks ning on tähtis ka majanduslikult elektrienergia tootlikkuse kontrolliks. Lisaks nõuavad omanikult hooldust ka päästeamet, kindlustused ning erinevad ametiasutused avalikelt või üle 32A suurustel paigaldistelt.

5 põhjust miks on vaja päikeseparke hooldada?

 
• Tagab päikesejaama pikaajalise maksimaalse toodangu ja seeläbi investeeringu tootluse
• Välistab sädelahenduse ja enamlevinud elektriliste rikete tekkimise võimalused
• Mustuse eemaldamiseks paneelidelt, et hoida tootlikkust ja pikendada eluiga
• Termograafiline inspekteerimine toob välja paneelide hotspotid ja võimaldab kiirelt paneelide väljavahetuse
• Inverteri monitoorimine/hooldamine võimaldab märgata võimalikke esinevaid probleeme ja need lahendada enne inverteri garantiiaja lõppemist
 
 
 
 
 
 
 
 
 • Päikesepaneelide seisukorra kontroll
 • Inverteri kontroll ja tarkvara uuendamine
 • Elektriliste ühenduste kontroll ja mõõtmised
 • Raamide ja kinnituste kontroll
 • Maanduse kontroll ning mõõdistus
 • Kontrollakti koostamine
 • Monitoorimine läbi IoT
 • Vigade likvideerimine
 • Dokumentatsiooni korrashoid ja koostamine
 • Käidukorraldus päiksepargile
 • Auditite läbiviimine
 • Päikeseenergeetika alaste küsimustega seotud konsultatsioonid.
 • Elektrialane nõustamine (madal- ja/või keskpinge elektripaigaldised)
 • PEJ inverterite hooldustööd (seadistamine, programmeerimine, tarkvara uuendamine).
 • PEJ inverteri tootjaga suhtlemine, garantiiküsimused, parandus või asendamine.
 • PEJ töö analüüsimine.
 • Tehnilised mõõtmised PEJ-s.
 • PEJ seadmete kontroll ja rikke otsing.
 • Rikkis seadme asendamine, remonttöö korraldamine.
 • Lisaseadmete paigaldamine, PEJ laiendamistööd.
 • PEJ tehnilise dokumentatsiooni kaasajastamine.