fbpx

Energeetika

Tehnohooldusteenus – tegevused ja tööd, et füüsiliselt säilitada kinnistu osaks olevaid ehitisi, tagades ehitistes paiknevate tehnosüsteemide seisundi vastavust ettenähtud nõuetele.

Hoonete tehnosüsteemide hooldust pakume komplekse teenusena, mille eeliseks on hooldajapoolne hoone erinevate süsteemide (kütte-, ventilatsiooni-, jahutuse-, vee-, tehnosüsteemide automaatika, kanalisatsiooni- ja elektrisüsteemi jms) terviklik ülevaade. Tellides kogu tehnosüsteemide hoolduse ühelt ettevõttelt säästetakse raha ja aega.

Tehnosüsteemide ja nende osade hooldus viiakse läbi vastavalt EVS 807:2016 standardis fikseeritud toimingutele ja sagedustele, hoolduse käigus teostatud tööd fikseeritakse hoolduspäevikus, mis tagab vajaliku informatsiooni olemasolu.