fbpx

Piksekaitsesüsteemi kontroll

Lisaks elektripaigaldistega seotud töödele teostame ka piksekaitsesüsteemi kontrolle. Töid teostame kvaliteetsete tööriistadega ning omame piksekaitsesüsteemi kontrolliks vajalikku kompetentsi. Kasutame oma töös ka drooni.

Telli piksekaitse kontroll:  info@nordicnetworks.ee

Meie näidis AKT : 

 

Piksekaitse kohustuslik kontrolli aeg:

I ja II liigi paigaldis visuaalne kontroll iga aasta, täielik kontroll 2 aasta tagant.

III ja IV liigi paigaldis visuaalne kontroll 2 aasta tagant, täielik kontroll 4 aasta tagant.

 

* allikas Päästeamet

Piksekaitse projekteerimine, projekti ekspertiis, ehitus järelevalve ning kontroll.

Et kaitsta enda ja oma lähedaste elu ning vara, soovitame muretseda endale kvaliteetse piksekaitsesüsteemi. Nordic Networks OÜ koostöös Päästeametiga tagab, et projekteeritud ja ehitatud piksekaitsesüsteem annaks maksimaalse kaitse pikselöögi korral. Iga meie piksekaitse projekt on kooskõlastatud Päästeametiga.

Nordic Networks OÜ pakub teile parimat piksekaitselahendust alates projektist kuni terviklahenduseni välja. Pidage meeles, et piksekaitse vajab hooldamist, kuna töökorras mitte olev piksekaitsesüsteem põhjustab pigem rohkem ohtu kui päästab sellest!

PIKSEKAITSEST ÜLDISELT:

Mis on välk?

Kui atmosfääri kõrgemates kihtides olevad raheterad hakkavad maale langedes sulama, lõhuvad tõusvad õhuvoolud veetilgad positiivselt ja negatiivselt laetud tilkadeks. Tekib tugev elektriväli. Sellise elektrivälja äkilist tühjenemist nimetatakse välguks. Seega ei ole välk mitte midagi muud kui tohutu lühis.

Välgusähvatus kestab tavaliselt väga lühikest aega. Selle aja jooksul jõuab säde käia pilve ja maa vahel üles-alla isegi mitukümmend korda. Harvad pole ka juhud, kus välk lööb hoopis alt üles või liigub mööda pilve horisontaalselt. Välk liigub kiirusega 30 000 km/h ning tema temperatuur ulatub 30 000 kraadini.

Välgukanalis olev õhk kuumeneb mitme tuhande kraadini, mille tulemusena tekib järsk rõhutõus, võrreldes muu ümbritseva õhuga. Peale välgusähvatuse lõppu magnetväli kaob ning välgukanal „rebeneb”. Tekkiva rõhulainega kaasneb tugev heli ehk kõuemürin.

Efektiivseimaks viisiks kaitsta ehitist pikse eest on õigesti projekteeritud ja ehitatud piksekaitsesüsteemi (LPS) paigaldamine. Süsteem koosneb piksekaitse välis– ja sisesüsteemist.

Kas piksekaitse on kohustuslik ?

§37. Piksekaitse

(1) Piksekaitsena käsitatakse käesoleva määruse tähenduses tulekahju vältimiseks ehitisse paigaldatud pikse otsetabamuse ja sekundaarilmingu ning maapealsete metallist tehnosüsteemide kaudu ehitisse siseneva või seal tekkiva elektrilise potentsiaali kuhjumise eest kaitsvat seadet.

(2) Piksekaitse peab olema:
1) I, II, IV, V ja VI kasutusviisiga hoonetes, mille kõrgeim ehitise osa ulatub ümbruskonna hoonestusest enam kui 15 m kõrgemale, kusjuures selline ehitis ei asu naaberehitiste piksekaitse tsoonis;
2) TP2- ja TP3-klassi kuuluvates II ja IV kasutusviisiga hoonetes, kusjuures piksekaitse olemasolu kohustus ei sõltu ehitise kõrgusest;
3) III kasutusviisiga hoonetes, kusjuures piksekaitse olemasolu kohustus ei sõltu ehitise tulepüsivusest ega kõrgusest;
4) VI kasutusviisiga hoonetes, milles toimub tuleohtlik või tule- ja plahvatusohtlik tootmisprotsess või säilitatakse vastava klassiga materjale, kusjuures piksekaitse olemasolu kohustus ei sõltu ehitise kõrgusest;
5) lahtistes IV kasutusviisiga ehitistes;
6) loomakasvatushoonetes enam kui 100 loomale.

Link:

Päästeameti juhend piksekaitse kontrollile : https://www.rescue.ee/files/2018-09/piksekaitses-steemi-kontroll-15.06.2015.pdf?ccfbe72343