fbpx

Veevarustus- ja kanalisatsioonisüsteemid

Veevarustuse ja kanalisatsiooni hooldus (VK tehnohooldus)

Tehnohooldusega tagatakse kinnistu veevarustuse ja kanalisatsioonisüsteemide nõuetekohane ja tõrgeteta töö.

Standardi EVS 807:2016 kohaselt kuuluvad VK tehnohoolduse hulka alljärgnevad tööd ja toimingud:

 • kogu süsteemi ulatuses lekete, filtri ummistuste, torustiku läbijooksu, rõhualandamise- ja tagasivooluklappide korrasoleku kontroll, külmavee torustikul kondensaatvee esinemise kontroll ning vajadusel torude täiendav isoleerimine;
 • torude mehaaniline koormamise kontroll;
 • tarbevee ringluspumpade seisundi kontroll;
 • veemõõtjate taatlemine;
 • rõhutõste seadmete seisundi kontroll;
 • torustike isolatsiooni seisundivisuaalne kontroll ning vajadusel remont;
 • veetöötlusseadmete hooldus vastavalt tehase hooldusjuhendile;
 • hüdrofooride kontroll ja vajadusel pressostaatide seadistamine;
 • tuletõrje veemahutite kontroll leketele ja vajadusel täitmine; veeautomaatika kontroll.

Sanitaartehnilised tööd

Teenused:

 • Sanitaartehniliste seadmete paigaldamine (Valamud ja segistid, wc potid, dusikabiinid)
 • Vannitubade ehitamine ja renoveerimine
 • Torude isolatsioonitööd
 • Küttesüsteemide paigaldus, remont, tasakaalustamine
 • veevarustuse- ja kanalisatsioonitorustiku ehitus ja renoveerimine (Al/Pex, PPR, Steel press torudega)
 • kanalisatsioonitorustiku paigaldus
 • veevarustuse- ja kanalisatsioonisüsteemide projekteerimistööd