fbpx

Tehnovõrkude monitoorimine

Pakume erinevate tehnovõrkude monitoorimist.

Eesmärk on ülevaatlik pilk energiatarbimisele, mis võimaldab alustada energiatõhususe tõstmisega.

Saame integreerida ühe jälgimise alla veemõõtjad,gaasimõõtjad, ventilatsiooni süsteemid, elektrivarustuse.

Pakume reaalajas läbi interneti monitoorimist.

Teie soovitud ajal edastatakse raport näitude kohta, jääb ära tüütu inimeste / näitude tagaajamine ning inimliku eksimuse faktor näitude täpse koha pealt.

Saame monitoorida:

elektrijaotusseadmetest (arvestid, kaitseaparatuur) ja nutikatest kilpidest
> gaasi-, auru-, õhu- või veemõõteseadmetest
> temperatuuri- ja keskkonnaanduritelt.