fbpx

Alajaamade hooldus

Me tegeleme igapäevaselt ka kesk pinge paigaldise haldamisega. Küsi meilt pakkumist.

Kogemusest soovitame teha täis hooldus alajaamale 2 aasta tagant ning keerulistemas keskkonna tingimustes 1 aasta tagant.

Tänapäeval maksab alajaama rikke ning elektrita oleku aeg palju rohkem kui korralikult hooldamine.

Siin tutvustame mida tähendab alajaama hooldus ning miks on seda vaja teha.

Alajaamal on 0,4 kV ning kesk pinge/ kõrgepinge pool mida mõlemat tuleb hooldada.

Mõned tööd mida sisaldab trafo hooldus:

Jõutrafo defekteerimine osalahenduste mõõtja ja termokaameraga :
– 110 kV läbiviikude termokaameraga mõõtmine (defekt > 3 °C erinevus faaside
vahel);
– Trafo defekteerimine tervikuna (osalahendused, kuumenemised,
jahutussüsteem);

Jõutrafo paagist õliproovi võtmine ja õlianalüüside teostamine:
– ümbruse suhteline õhuniiskus;
– trafo õlitemperatuuri fikseerimine (ülemised kihid);
– Läbilöök (keskmine, suhteline %)
– Värvus
– Suspender, süsi
– Sadestus
– Niiskus (trafod alates 1,6 MVA)
– Leektäpp (trafod alates 1,6 MVA)
– Happearv (trafod alates 1,6 MVA)
– Tan δ 90°C (110 kV trafod, 35 kV trafod üle 10 MVA)
– Mehaanilised lisandid (110 kV trafod)
– DGA (proovi võtmine eraldi õhutihedasse plastikkorgiga alumiinium
pudelisse)

Jõutrafo mõõtmised, isolatsiooni teimid:
– ümbruse õhutemperatuur;
– ümbruse suhteline õhuniiskus;
– trafo õlitemperatuuri fikseerimine (ülemised kihid);
– Isolatsioon (2,5/5 kV, skeem, R60/R15);
– Käsitsi reguleeritava trafo mähiste aktiivtakistuse mõõtmine kõigil astmetel.
Protokollis esitada tegelikud tulemused ja 20°C taandatud tulemused.
Mõõtmised teostada peale 6x lülitamist.

Jõutrafo 110 kV läbiviikude isolatsiooni teimid
– Isolatsioonitakistuse mõõtmine.
– Tan δ ja mahtuvuse C1 mõõtmine.

Jõutrafo astmelüliti kontaktori hooldus

Sisseehitatud astmelüliti (RS, …); väljatoodud astmelüliti RNT
– Kui mõõtmistulemused ei ole normis, siis Tellijaga eelnevalt kooskõlastades
teostada astmelüliti kontaktori remont .

Mõõtmised, isolatsiooni teimid:
– KP mähise kõikidel astmetel aktiivtakistuse mõõtmine;
– KP mähise kõikidel astmetel isolatsioonitakistuse mõõtmine;
– ostsillogrammi koostamine sisseehitatud astmelülitil (RS, …);
– ringdiagrammi koostamine;
– ajami lülitamiste loenduri näidu fikseerimine.

Jõutrafo astmelülitist õliproovi võtmine õlianalüüside teostamine:
– Läbilöök (keskmine, suhteline %)
– Niiskus
– Värvus
– DGA (proovi võtmine eraldi õhutihedasse alumiinium pudelisse)

Jõutrafo astmelüliti ajami (MZ, …) hooldus
– Kõikide kontaktide puhastamine ja määrimine (või vastavalt seadme
juhendile).
– Kontaktorite, kaitselülitite, lõpplülitite jne. toimimise kontroll ja puhastamine.
– Kütte (kütteelemendi ja termostaadi), valgustuse töökorras oleku
kontroll/vahetus.
– Ajami töötamise kontroll kõigil astmetel.
– Ajami astmete näidu kontroll SCADA andmetega (JK).
– Reduktorisse määrde lisamine (või vastavalt seadme juhendile).
– Ajamikapi sisemine puhastamine.
– Ukse tihendi kontroll/vahetus.